menu znad pisyJesienią 2019 r. wydany zostanie 25. numer „Znad Pisy” w nowej edycji (tzw. książkowej), wydawnictwa które już na trwałe wpisało się w krajobraz kulturowy Ziemi Piskiej, zyskując swoją markę w regionie i kraju.

ryc.2 znad pisy
„Znad Pisy”, pismo popularnonaukowe z ambicjami naukowymi, w obecnej edycji (od 1995) wydaje Muzeum Ziemi Piskiej. Poświęcone jest przede wszystkim przyrodzie, historii, tradycjom i kulturze Ziemi Piskiej.

Ryc 1 Znad Pisy strona1Jerzy Marek Łapo, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 
Kim jesteś „Babo”?
O antropomorficznej rzeźbie kamiennej z Wejsun

Ze względu na nowe fakty (dostarczone głównie przez dawnych mieszkańców Wejsun) Jerzy Marek Łapo zajął się ponownie historią „baby”, stojącej obecnie na piskim rynku. Dla przypomnienia, za jej pierwszego odkrywcę uważany jest Jerzy Antoniewicz, młody wówczas archeolog z Warszawy, który na początku swojej kariery naukowej potrzebował spektakularnego odkrycia w terenie.

ryc.01Promocja najnowszego wydania odbyła się 22 listopada 2019 r. podczas uroczystej gali, która stanowiła zwieńczenie obchodów półwiecza działalności Muzeum Ziemi Piskiej.

Ryc 1Stanisław Achremczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Przemiany cywilizacyjne na Mazurach w XIX stuleciu

Autor przedstawił wiek XIX na Mazurach jako czas przyspieszonego nadrabiania opóźnień cywilizacyjnych wobec ludności mazurskiej. Paradoksem tego stulecia jest również to, że w czasie kiedy jako społeczność południowej części Prus Wschodnich została uznana przez niemieckich współobywateli ich odrębność etniczną, zaczął się proces rozpadu tej grupy.

Ryc.1Jarosław Sobieraj, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Harpun kościany z Orzysza
Harpun z jednym rzędem zadziorów z rzeki Orzyszy należy do rzadkich znalezisk na ziemiach polskich, potwierdzających najstarsze etapy osadnictwa na Warmii i Mazurach. Odkrywcą tego znaleziska jest Marek Olender. Odkrycie miało miejsce w związku z pogłębianiem koryta rzeki. Zabytek jest obecnie w zbiorach archeologicznych Muzeum Ziemi Piskiej

ryc.1Wprowadzenie, A.A. Karwowska

Kronika wydarzeń, oprac. Ł. Szymański

Stanisław Achremczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uwagi o ruchu regionalnym na Warmii i Mazurach
Pracowanie znanego historyka z Olsztyna stanowi próbę usystematyzowania wiedzy o ruchu regionalnym w Warmii i Mazurach od początku XIX wieku po czasy obecne w kontekście przemian politycznych i historycznych. Autor szczególną uwagę skupił na okresie po 1945 r. Jak słusznie zauważa na Warmii i Mazurach żyje już czwarte pokolenie od czasów powojennych osadników, dla którego region ten stał się ojczyzną.

Kontakt

Ryszard Wojciech Pawlicki

e-mail:

ryszard.w.pawlicki@neostrada.pl

galindia@poczta.fm

 

Wizyt:

Dziś 346

Wczoraj 472

Tydzień 4833

Miesiąc 7417

Ogółem 217740

Kubik-Rubik Joomla! Extensions