logo3 RyszewoCykl ten ma na celu udokumentowanie i przybliżenie sylwetek osób szczególnie zasłużonych, które wywodzą się ze środowiska ryszewskiego lub zamieszkiwały tam i ofiarnie działały na jego rzecz, a o których czasami nie pamiętają już nawet obecni mieszkańcy Ryszewa i okolic.

Moim zamiarem jest też to, aby popularyzowanie ich biografii służyło budowaniu lokalnej tożsamości, tak nieodzownej w społeczeństwie obywatelskim.

(rwp)