ryc1 kazmierz szuatulski logo

Kazimierz Szkatulski urodził się 3 marca 1935 r. w Ryszewie w rodzinie Józefa i Marianny (z d. Janus). Był jednym z siedmiorga rodzeństwa (Kazimiera, Zofia, Joanna, Antoni, Franciszek, Sylwester). Jego rodzice spoczywają na cmentarzu parafialnym w Ryszewku.

Był absolwentem Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu, gdzie w 1954 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1958 r. ukończył studia wyższe na kierunku biologia na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę w strzelnieńskim liceum podjął z początkiem roku szkolnego 1958/1959 na stanowisku nauczyciela biologii, do którego trafił z nakazu pracy. Mimo, iż wybór tej placówki edukacyjnej był przypadkowy, związał się z nią przez całe życie zawodowe.

Przez szereg lat był opiekunem koła biologicznego, którego celem było przygotowanie maturzystów do egzaminu maturalnego. W 1964 r. został dyrektorem szkoły obejmując to stanowisko po Edwardzie Thiede (1963-1964). Od 1964 r. kontynuował prace budowlane polegające na rozbudowie szkoły. Podobnie jak jego poprzednik nadal organizował w tym celu prace społeczne uczniów i rodziców, pozyskiwał pomoc zakładów opiekuńczych, a nawet indywidualnych rzemieślników.

Wraz z początkiem roku szkolnego 1965/1966 udało się oddać do użytku nowy budynek szkoły. Wiosną 1965 r. dyrektor K. Szkatulski wystąpił z inicjatywą nowego czynu społecznego. Powołany wówczas Komitet Organizacyjny Czynu Społecznego doprowadził jesienią 1967 r. do wzniesienia „domu nauczyciela”, który rozwiązał trudną sytuację mieszkaniową kadry pedagogicznej. Dzięki zaangażowaniu dyrektora K. Szkatulskiego w latach 1970-1971 wybudowana została sala gimnastyczna i tym razem duży wkład w tę inwestycję stanowiły prace społeczne.

W czerwcu 1988 r., po 25 latach kierowania placówką, dyrektor K. Szkatulski odszedł na emeryturę. W podniosłej uroczystości pożegnalnej uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz, przewodniczący komitetów rodzicielskich w latach 1964-1988, nauczyciele i uczniowie. Po nim dyrektorem liceum został Ludwik Zbytniewski, który podobnie jak poprzednik wniósł ogromne zasługi w rozwoju szkoły.

ryc2 kazimierz szkatulski logo

Emerytowany dyrektor K. Szkatulski przez szereg kolejnych lat wspomagał jeszcze swoją szkołą pracując w niepełnym wymiarze na etacie nauczyciela. Z liceum strzelnieńskim związane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które od 1970 r. mieściło się w budynku szkoły, a którego kierownikiem nieprzerwanie był K. Szkatulski. W ogólnopolskim współzawodnictwie było ono wielokrotnie nagradzane. W 1995 r. doceniono i nagrodzono też pracę jego kierownika.

Dyrektor Kazimierz Szkatulski zmarł 18 sierpnia 2005 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Strzelnie, obok małżonki Zofii (1938-2000). Jego niekwestionowaną zasługą była poprawa i rozbudowa bazy lokalowej szkoły, dzięki czemu, jak mniemam, na trwałe wpisał się w historię szkoły i miasta.

Za wkład w rozwój edukacji i zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego uhonorowany został: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), który w latach 1982–1992, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielom nadawany był z tytułu trzydziestoletniej szczególnie wyróżniającej pracy pedagogicznej.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Źródła: M. Basińska, 60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie, 1963-1974, Strzelno 2005. Serdecznie dziękuję za uprzejme informacje: Pani Maryli Antkowiak z Gołąbek, Panu Janowi Janiszewskiemu z Ryszewa, Pani Alicji Riedel ze Strzelna i Panu Wojciechowi Szkatulskiemu z Poznania.

Spis rycin

  • Ryc. 1. Kazimierz Szkatulski, ok. 1958 r. (fot. ze zb. A. Riedel).
  • Ryc. 2. Kazimierz Szkatulski (w środku) w otoczeniu krewnych, ok. 2000 r. (fot. zb. M. Antkowiak).

Kontakt

Ryszard Wojciech Pawlicki

e-mail:

ryszard.w.pawlicki@neostrada.pl

galindia@poczta.fm

 

Wizyt:

Dziś 45

Wczoraj 52

Tydzień 1676

Miesiąc 11038

Ogółem 232077

Kubik-Rubik Joomla! Extensions