foto 01Z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu Dariusza Kośmidra, radnego Rady Gminy w Rogowie, udało się miejscowej wspólnocie parafialnej pozyskać środki finansowe na zakup i montaż systemu przeciwpożarowego oraz sygnalizacji włamania w zabytkowym, drewnianym, kościele w Ryszewku.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi 26 tys. zł. Na prośbę rady parafialnej Rada Gminy Gąsawa i Rada Gminy Rogowo postanowiły przekazać dotację celową w wysokości po 10 tys. zł. Chęć partycypacji w kosztach obu jednostek samorządu terytorialnego wynika z faktu, że parafia Ryszewko położona jest na pograniczu wspomnianych gmin.

Pozostała kwota, w wysokości 6 tys. zł, została zaplanowana jako wydatek ze środków własnych parafii. A wszystko to w trosce o zabezpieczenie bardzo cennego zabytku architektury sakralnej na Pałukach, który niedawno przeszedł generalny remont konserwatorski.

Przy okazji pozwolę sobie na krótkie przypomnienie tychże prac, ponieważ lokalne media nie dostrzegły tego wydarzenia. W 1996 r. pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza świątyni. Przywrócono jej pierwotny stan, m.in. zerwano tynk i wyeksponowano drewniane ściany z litego drewna. W związku z tym nieco zmieniło się dotychczasowe wyposażenie świątyni.

 • fot. 01

  Fot. 1. Remont wnętrza kościoła w 1996 r. Od lewej stoją: ks. Ryszard Zwolan, Czesław Banasik i Tomasz Pogorzały (fot. archiw. z kroniki parafii)

 • fot. 02

  Fot. 2. Wnętrze wyremontowanego kościoła (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, 2007 r.).

 • fot. 03

  Fot. 3. Kościół w Ryszewku tuż po remoncie w grudniu 2013 r. (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

 • fot. 04

  Fot. 4. Widok na kościół od strony plebanii (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

 • fot. 05

  Fot. 5. Wejście główne do kościoła (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

 • fot. 06

  Fot. 6. Początek remontu dzwonnicy w Ryszewku (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

 • fot. 07

  Fot. 7. Początek remontu dzwonnicy w Ryszewku (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

 • fot. 08

  Fot. 8. Dzwonnica tuż po remoncie latem 2014 r. (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

 • fot. 09

  Fot. 9. Dzwonnica tuż po remoncie latem 2014 r. (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

 • fot. 10

  Fot. 10. Podczas prac remontowych latem 2014 r. zadbano nawet o elementy małej architektury (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

 • fot. 11

  Fot. 11. Widok na kościół i dzwonnicę w Ryszewku od strony drogi (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, 2014).

Po 2000 r. stan techniczny modrzewiowego kościółka w Ryszewku i stojącej obok dzwonnicy zaczął się pogarszać w coraz większym tempie. Część belek konstrukcyjnych była zmurszała. Na ile znam historię tej świątyni generalnego remontu zewnętrznej konstrukcji nie przeprowadzano od czasu jej wzniesienia.

W 2012 r. parafii udało się pozyskać dotację w wysokości ok. 108 tys. zł na prace remontowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskowana kwota stanowiła połowę wydatków, reszta to środki własne parafii. Prace remontowe przeprowadziła jesienią 2013 r. firma „Zanto Budownictwo”, wtedy jeszcze z siedzibą w Ryszewie.

Trzeba przyznać, że z powierzonego zadania wywiązała się dobrze. Zadbano nawet o elementy tzw. małej architektury, jak nowe schody (z kamienia) z drewnianymi balustradami czy zewnętrzne ławki z litego drewna, ładnie wkomponowane pośród dobrze utrzymanej zieleni.

Tuż po zakończeniu remontu kościoła usunięto deskowanie dzwonnicy i wtedy okazało się, że obiekt wymaga też generalnego remontu, w zakresie znacznie większym niż początkowo przypuszczano. W trybie pilnym parafia przystąpiła do gromadzenia środków na ten cel. W marcu 2014 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu przeznaczył na remont dzwonnicy dotację w wysokości 8 tys. zł. Prace te w połowie 2014 r. przeprowadziła firma budowlana z Włocławka. Przy tej okazji dokonano też odwodnienia gruntu przylegającego do dzwonnicy i uporządkowano teren wokół niej.

Zlikwidowano wewnętrzne ogrodzenia. W ten sposób cmentarz przykościelny, dawny ogród i sad proboszczowski stały się jedną kompozycją przestrzenną, co znacznie uwydatniło walory architektoniczne obu zabytków. Interesujący fotoreportaż z prac remontowych można znaleźć pod adresem: KLIKNIJ.

Ryszard Wojciech Pawlicki