Kościół w Ryszewku pod specjalnym nadzorem

fot. 07

Fot. 7. Początek remontu dzwonnicy w Ryszewku (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

fot. 06 fot. 08
7 z 11