Kościół w Ryszewku pod specjalnym nadzorem

fot. 04

Fot. 4. Widok na kościół od strony plebanii (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

fot. 03 fot. 05
4 z 11