Ryc 1 kółko rolnicze RyszewkoDzięki uprzejmości Pana Jacka Superczyńskiego z Gąsawy stałem się posiadaczem skanu niezwykłej fotografii. Wcześniej wisiała w domu rodzinnym babci ze strony mamy nadawcy przesyłki, tj. Gabrieli Dębowskiej, z domu Witt, córki wieloletniego i zasłużonego organisty w Ryszewku, Andrzeja Witta (1863-1950).

ryc 04Tym razem chciałbym zwrócić uwagę na zmianę nazewnictwa w okresie okupacji hitlerowskiej. Ze względu na ograniczone możliwości przekazu skupię się stronniczo tylko na „moich Pałukach”, czyli na pograniczu obecnych gmin Rogowo i Gąsawa.

foto03Zagadnienie I wojny światowej na Pałukach wciąż jest mało znane. Oczywiście region nie był objęty strefą bezpośrednich działań wojennych, ale echa tamtej wojny dotknęły chyba każdą rodzinę.

 fot. 1 p1010232Porządkując niedawno domowe archiwum w ręce wpadł mi akt poświęcenia sztandaru Związku Hallerczyków – Placówka Strzelno z 26 maja 1927 r.

Fot. 1. WitrażRok 1930 i 1936 dla kościoła Ryszewku miał szczególne znaczenie. Przeprowadzono wówczas szereg zmian z zakresu architektury wnętrza, które dotrwały do końca XX wieku.

pałuczanin nr 75 1928Na łamach „Pałuczanina” wydawanego przed wojną w Żninie znalazłem poniższy artykuł pisany przez jednego z uczestników uroczystości poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP) „Turka” w Ryszewie.

Róża Góra skan z księgi parafialnej w GąsawiePoniżej przedstawiam wykaz wybranych faktów metrykalnych z parafii Gąsawa dotyczących osady Róża Góra, czyli spis niektórych zgonów i urodzeń jej mieszkańców z lat 1808-1860.

O Buslerach, Krygierach i Borku!....

Od kilku lat moją pasją jest genealogia rodzinna. To chyba wewnętrzna potrzeba każdego człowieka, który jest już w „pewnym wieku", a który nie ma zbyt wiele wiadomości o poprzednich pokoleniach swojej rodziny.

foto1Wypieranie Niemców przez Armię Czerwoną z Pałuk następowało bez większych zniszczeń, a walki ograniczały się do niewielkich potyczek zbrojnych. 21-22 stycznia 1945 r.

Prezentowane zdjęcia pochodzą ze zbioru (albumu) pieczołowicie gromadzonego i opisywanego przez Stanisława Pogorzały - syna Antoniego. Jest on obecnie w posiadaniu rodziny Małgorzaty i Tomasza Pogorzałów, której składam podziękowania za udostępnienie wybranych zdjęć w celu opublikowania na niniejszej stronie.

fot1Dożynki, zwane kiedyś "Świętem plonów", są tradycyjnym świętem ludowym, połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Kontakt

Ryszard Pawlicki

ul. Tuwima 32,12-200 Pisz

e-mail: ryszard.w.pawlicki@neostrada.pl

 

Wizyt:

Dziś 14

Ogółem 93125