ryc 1Po raz pierwszy o lotnisku polowym w Rostkach dowiedziałem się 30 lat temu, pełniąc służbę wojskową jako meteorolog-synoptyk na słynnym poznańskim „Kolibrze”, czyli w forcie VIIa. To właśnie tam w okresie powojennym mieścił Zapasowy Węzeł Łączności Dowództwa Wojsk Lotniczych o tajemniczym kryptonimie „Koliber”. Fort VIIa do końca użytkowania przez Wojsko Polskie pozostał obiektem tajnym (obecnie jest w prywatnych rękach). Nie mogłem wtedy wiedzieć, że po latach przyjdzie mi wrócić do tej historii już w Piszu.

 

ryc1 pogański sądBył rok 1925, kiedy to do Prussia-Museum w Królewcu wpłynęło zgłoszenie od nauczyciela Skoka z Bogumił spod Pisza

ryc1Do rozwoju prasy polskojęzycznej na Mazurach przyczynił się Antoni Alojzy Gąsiorowski (jego nazwisko czasami występuje też w transkrypcji Gonschorowsky), Polak pochodzący z powiatu brodnickiego, który wcześniej, w latach 1845-1846 zaangażował się w Toruniu w konspirację niepodległościową.

ryc1Pocztówki jako ilustrowane karty pocztowe zostały oficjalnie dopuszczone do obiegu w 1885 r., jednocześnie umożliwiono ich wytwarzanie prywatnym wydawcom. Przełamanie monopolu pruskiej poczty na wydawanie pocztówek przyczyniło się do szybkiego ich rozwoju.

Kontakt

Ryszard Pawlicki

ul. Tuwima 32,12-200 Pisz

e-mail: ryszard.w.pawlicki@neostrada.pl

 

Wizyt:

Dziś 1

Ogółem 77005