Kościół w Ryszewku pod specjalnym nadzorem

fot. 01

Fot. 1. Remont wnętrza kościoła w 1996 r. Od lewej stoją: ks. Ryszard Zwolan, Czesław Banasik i Tomasz Pogorzały (fot. archiw. z kroniki parafii)

fot. 02
1 z 11