Kościół w Ryszewku pod specjalnym nadzorem

fot. 10

Fot. 10. Podczas prac remontowych latem 2014 r. zadbano nawet o elementy małej architektury (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

fot. 09 fot. 11
10 z 11