goscieszynKsiążka powstała z materiału wyodrębnionego z innej publikacji o wsi Gołąbki (tegoż autora - por. jej omówienie w niniejszej zakładce), uzupełnionego o nowe treści. Podobnie jak poprzednia publikacja wydana została przez autora własnym sumptem.

Ponieważ większość moich uwag jest identyczna jak w przypadku opracowania pt. "Między Trzemesznem a Żninem. Z dziejów wsi i Nadleśnictwa Gołąbki" ograniczę się tylko do przedstawienia zawartości omawianej książki.

Trzy czwarte jej objętości poświęcone jest historii kościoła i parafii rzymskokatolickiej w Gościeszynie wraz z wieloma materiałami źródłowymi i dokumentacyjnymi (niekiedy w pełnym brzmieniu). Z kolei dzieje szkoły w Gościeszynie opracował Czesław Chmielewski - jej długoletni dyrektor. Pedagog ten jest również autorem tekstu o pobliskiej wsi Cegielnia, który nie koreluje z tytułem książki.

W omawianej publikacji przedstawiono też sylwetkę Eugeniusza Łuszczaka - długoletniego i zasłużonego dla miejscowej społeczności lekarza medycyny, historię poczty w Gościeszynie - na podstawie kroniki poczty i informacji (pisemnych i ustnych) Aleksandry Krajewskiej, Czesława Chmielewskiego i Józefa Kawki - oraz wybrane epizody z życia społeczno-oświatowego Gościeszyna (w opracowaniu Czesława Chmielewskiego). Książkę wzbogacania liczne fotografie, z których najcenniejsze oczywiście są te, które dokumentują życie społeczne Gościeszyna sprzed 1945 r.

Z powodu wyraźnie wyartykułowanej obecności drugiego autora, jak również opublikowania materiałów źródłowych w pełnym brzmieniu omawiana publikacja powinna być pracą zbiorową pod redakcją E. Rychlickiego.

 

Ryszard Wojciech Pawlicki

Eugeniusz Rychlicki, Z dziejów kościoła parafialnego i wsi Gościeszyn, Chorzów 2008 (wydanie poprawione, uzupełnione), ss. 218.

Kontakt

Ryszard Wojciech Pawlicki

e-mail:

ryszard.w.pawlicki@neostrada.pl

galindia@poczta.fm

 

Wizyt:

Dziś 17

Wczoraj 343

Tydzień 1081

Miesiąc 4777

Ogółem 238531

Kubik-Rubik Joomla! Extensions