foto 01Z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu Dariusza Kośmidra, radnego Rady Gminy w Rogowie, udało się miejscowej wspólnocie parafialnej pozyskać środki finansowe na zakup i montaż systemu przeciwpożarowego oraz sygnalizacji włamania w zabytkowym, drewnianym, kościele w Ryszewku.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi 26 tys. zł. Na prośbę rady parafialnej Rada Gminy Gąsawa i Rada Gminy Rogowo postanowiły przekazać dotację celową w wysokości po 10 tys. zł. Chęć partycypacji w kosztach obu jednostek samorządu terytorialnego wynika z faktu, że parafia Ryszewko położona jest na pograniczu wspomnianych gmin.

Pozostała kwota, w wysokości 6 tys. zł, została zaplanowana jako wydatek ze środków własnych parafii. A wszystko to w trosce o zabezpieczenie bardzo cennego zabytku architektury sakralnej na Pałukach, który niedawno przeszedł generalny remont konserwatorski.

Przy okazji pozwolę sobie na krótkie przypomnienie tychże prac, ponieważ lokalne media nie dostrzegły tego wydarzenia. W 1996 r. pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza świątyni. Przywrócono jej pierwotny stan, m.in. zerwano tynk i wyeksponowano drewniane ściany z litego drewna. W związku z tym nieco zmieniło się dotychczasowe wyposażenie świątyni.

Fot. 1. Remont wnętrza kościoła w 1996 r. Od lewej stoją: ks. Ryszard Zwolan, Czesław Banasik i Tomasz Pogorzały (fot. archiw. z kroniki parafii)
Fot. 2. Wnętrze wyremontowanego kościoła (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, 2007 r.).
Fot. 3. Kościół w Ryszewku tuż po remoncie w grudniu 2013 r. (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).
Fot. 4. Widok na kościół od strony plebanii (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).
Fot. 5. Wejście główne do kościoła (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).
Fot. 6. Początek remontu dzwonnicy w Ryszewku (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).
Fot. 7. Początek remontu dzwonnicy w Ryszewku (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).
Fot. 8. Dzwonnica tuż po remoncie latem 2014 r. (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).
Fot. 9. Dzwonnica tuż po remoncie latem 2014 r. (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).
Fot. 10. Podczas prac remontowych latem 2014 r. zadbano nawet o elementy małej architektury (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).
Fot. 11. Widok na kościół i dzwonnicę w Ryszewku od strony drogi (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, 2014).

Po 2000 r. stan techniczny modrzewiowego kościółka w Ryszewku i stojącej obok dzwonnicy zaczął się pogarszać w coraz większym tempie. Część belek konstrukcyjnych była zmurszała. Na ile znam historię tej świątyni generalnego remontu zewnętrznej konstrukcji nie przeprowadzano od czasu jej wzniesienia.

W 2012 r. parafii udało się pozyskać dotację w wysokości ok. 108 tys. zł na prace remontowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskowana kwota stanowiła połowę wydatków, reszta to środki własne parafii. Prace remontowe przeprowadziła jesienią 2013 r. firma „Zanto Budownictwo”, wtedy jeszcze z siedzibą w Ryszewie.

Trzeba przyznać, że z powierzonego zadania wywiązała się dobrze. Zadbano nawet o elementy tzw. małej architektury, jak nowe schody (z kamienia) z drewnianymi balustradami czy zewnętrzne ławki z litego drewna, ładnie wkomponowane pośród dobrze utrzymanej zieleni.

Tuż po zakończeniu remontu kościoła usunięto deskowanie dzwonnicy i wtedy okazało się, że obiekt wymaga też generalnego remontu, w zakresie znacznie większym niż początkowo przypuszczano. W trybie pilnym parafia przystąpiła do gromadzenia środków na ten cel. W marcu 2014 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu przeznaczył na remont dzwonnicy dotację w wysokości 8 tys. zł. Prace te w połowie 2014 r. przeprowadziła firma budowlana z Włocławka. Przy tej okazji dokonano też odwodnienia gruntu przylegającego do dzwonnicy i uporządkowano teren wokół niej.

Zlikwidowano wewnętrzne ogrodzenia. W ten sposób cmentarz przykościelny, dawny ogród i sad proboszczowski stały się jedną kompozycją przestrzenną, co znacznie uwydatniło walory architektoniczne obu zabytków. Interesujący fotoreportaż z prac remontowych można znaleźć pod adresem: KLIKNIJ.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Kontakt

Ryszard Wojciech Pawlicki

e-mail:

ryszard.w.pawlicki@neostrada.pl

galindia@poczta.fm

 

Wizyt:

Dziś 44

Wczoraj 52

Tydzień 1675

Miesiąc 11037

Ogółem 232076

Kubik-Rubik Joomla! Extensions