Kościół w Ryszewku pod specjalnym nadzorem

Fot. 6. Początek remontu dzwonnicy w Ryszewku (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

Fot. 6. Początek remontu dzwonnicy w Ryszewku (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego, grudzień 2013 r.).

fot. 05 fot. 07
6 z 11