Hatka_okadka-ksikiAutorem publikacji, a właściwie komentarzy do zgromadzonych w opracowaniu dokumentów jest Witold Hatka (1939-2010), współtwórca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" i członek władz krajowych tej organizacji, współzałożyciel Ligi Polskich Rodzin, a w latach 2001-2007 poseł RP z listy tejże partii.

Z kolei w latach 1969-1983 był właścicielem gospodarstwa rolnego w Lubczu (gmina Rogowo), ale to nie jedyne związki autora z Pałukami. Jest też autorem innej publikacji – „Ostatni Krąg", Bydgoszcz (2002).

Na publikację składają się materiały archiwalne i dokumenty wytworzone w latach 1980-1981, poświęcone powstaniu rolniczej „Solidarności" (m.in. ulotki, fotografie, wycinki prasowe, korespondencja, fragmenty z serwisów informacyjnych). Są w nich odniesienia do Pałuk, stąd zdecydowałem się na przedstawienie niniejszego opracowania. Można w niej znaleźć wzmianki o żnińskich działaczach rolniczej „Solidarności": Jerzy Klinger (Budzisław), Wanda Chmielewska (Budzisław), Antoni Kledzik (Gąsawa), Mieczysław Gęsicki (Gąsawa), Alojzy Grochowalski (Chomiąża Szlachecka).

Książka nie jest dostępna w sprzedaży. Prawie cały nakład został przez autora przekazany nieodpłatnie różnym instytucjom, m.in.: Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy, Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, Bibliotece Kórnickiej, Bibliotece Sejmowej, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niedowidzącej im. Louisa Braille w Bydgoszczy, Krakowskiej Szkole Wyższej im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Oddziałom IPN w Białymstoku i Krakowie.

Zdaniem Sebastiana Króla z Bydgoszczy (krewnego autora) W. Hatka będąc na emeryturze zamierzał przygotować publikację poświęconą przeszłości Pałuk, a w niej m.in. wzmianki o związkach o. M. Kolbe z Pałukami czy ucieczce sekretarki Lenina na Pałuki. Niestety 13 listopada 2010 r. zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Załachowo koło Żnina, nie pozostawiając nawet zarysu czy szkicu swojego projektu.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Witold Hatka, Oblicze Ziemi. Początki Solidarności Rolniczej, dokumenty, kalendarium wydarzeń, Bydgoszcz 2007, ss. 124.