Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 7. Fragment kroniki żernickiej z 1886 r. Fot. H. Echaust.

Ryc. 7. Fragment kroniki żernickiej z 1886 r. Fot. H. Echaust.

Ryc. 6 Ryc. 8
7 z 13