Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 8. Ks. Bronisław Echaust, ok. 1886 r. Źródło: Album Duchowieństwa Archidyecezyi gnieźnieńskiej i poznańskiej, s. 3.

Ryc. 8. Ks. Bronisław Echaust, ok. 1886 r. Źródło: Album Duchowieństwa Archidyecezyi gnieźnieńskiej i poznańskiej, s. 3.

Ryc. 7 Ryc. 9
8 z 13