Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 6. Fragment kroniki żernickiej z 1884 r. Fot. H. Echaust.

Ryc. 6. Fragment kroniki żernickiej z 1884 r. Fot. H. Echaust.

Ryc. 5 Ryc. 7
6 z 13