Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 3. Strona 2 protokołu z 21 października 1829 r. w sprawie wyrażenia zgody na ślub kościelny między Marcinem Echaustem a Pauliną Echaust. Źródło: AAG, TAO, Bronisław Echaust.

Ryc. 3. Strona 2 protokołu z 21 października 1829 r. w sprawie wyrażenia zgody na ślub kościelny między Marcinem Echaustem a Pauliną Echaust. Źródło: AAG, TAO, Bronisław Echaust.

Ryc. 2 Ryc. 4
3 z 13