Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 2. Strona 1 protokołu z 21 października 1829 r. w sprawie wyrażenia zgody na ślub kościelny między Marcinem Echaustem a Pauliną Echaust. Źródło: Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (dalej AAG), teczka akt osobowych (dalej TAO), Bronisław Echaust.

Ryc. 2. Strona 1 protokołu z 21 października 1829 r. w sprawie wyrażenia zgody na ślub kościelny między Marcinem Echaustem a Pauliną Echaust. Źródło: Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (dalej AAG), teczka akt osobowych (dalej TAO), Bronisław Echaust.

Ryc. 1 Ryc. 3
2 z 13