Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 4. Nekrolog o śmierci Marcina Echausta, ojca ks. Bronisława, który ukazał się 24 kwietnia 1864 r. na łamach „Dziennika Poznańskiego”, nr 94, s. 3.

Ryc. 4. Nekrolog o śmierci Marcina Echausta, ojca ks. Bronisława, który ukazał się 24 kwietnia 1864 r. na łamach „Dziennika Poznańskiego”, nr 94, s. 3.

Ryc. 3 Ryc. 5
4 z 13