Góra Turka nie tylko na sprzedaż

Fot. 11. Skrzyneczka geochache (tzw. logbook) ukryta na Górze Turce (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).

Fot. 11. Skrzyneczka geochache (tzw. logbook) ukryta na Górze Turce (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).