Góra Turka nie tylko na sprzedaż

Fot. 12. …i jej zawartość na dzień 30 września 2018 r. (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).

Fot. 12. …i jej zawartość na dzień 30 września 2018 r. (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).