Góra Turka nie tylko na sprzedaż

Fot. 10. Punkt triangulacyjny (reper) wyznaczający wierzchołek Góry Turki (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).

Fot. 10. Punkt triangulacyjny (reper) wyznaczający wierzchołek Góry Turki (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).