Góra Turka nie tylko na sprzedaż

Fot. 9. Widok na Górę Turkę od strony drogi Ryszewko – Gałęzewo (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).

Fot. 9. Widok na Górę Turkę od strony drogi Ryszewko – Gałęzewo (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).