Lotnisko w Rostkach

Ryc. 4. Fragment infrastruktury lotniskowej na wschód od Rostek. W głębi widać granicę poligonu orzyskiego (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc. 4. Fragment infrastruktury lotniskowej na wschód od Rostek. W głębi widać granicę poligonu orzyskiego (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc.3 Ryc.5
4 z 9