Lotnisko w Rostkach

Ryc. 5. Fragment pasa trawiastego przylegajÄ…cego do granicy z poligonem orzyskim (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc. 5. Fragment pasa trawiastego przylegajÄ…cego do granicy z poligonem orzyskim (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc.4 Ryc.6
5 z 9