Lotnisko w Rostkach

Ryc. 3. Fragment infrastruktury lotniskowej na wschód od Rostek (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc. 3. Fragment infrastruktury lotniskowej na wschód od Rostek (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc.2 Ryc.4
3 z 9