Lotnisko w Rostkach

Ryc. 2. Lotnisko polowe w Rostkach latem 1942 r. (fot. archiw. Johannisburger Heimatbrief, 1992, s. 99).

Ryc. 2. Lotnisko polowe w Rostkach latem 1942 r. (fot. archiw. Johannisburger Heimatbrief, 1992, s. 99).

Ryc.1 Ryc.3
2 z 9