Z Orzysza na Syberię... 1 km

Ryc. 3. Orzyski poligon na humorystycznej pocztówce z 1916 r.

Ryc. 3. Orzyski poligon na humorystycznej pocztówce z 1916 r., wydawca Fritz Pause (ze zbiorów Marka Polita).