Z Orzysza na Syberię... 1 km

Ryc. 4. Grupowe zdjęcie żołnierzy jako pamiątka

Ryc. 4. Grupowe zdjęcie żołnierzy jako pamiątka z manewrów wojskowych wykonane w jednym z zakładów fotograficznych w Orzyszu, lipiec 1914 r. (źródło: www.rygielpisz.eu., dostęp 17 października 2016 r.).