Z Orzysza na Syberię... 1 km

Ryc. 2. Rewers pocztówki Orzysza z 1913 r.

Ryc. 2. Rewers pocztówki Orzysza z 1913 r., wydawca Eugen Jänz (ze zbiorów Marka Polita).