Stara i nowa plebania w Ryszewku

Ryc.5.

Ryc. 5. Informacja prasowa o śmierci ks. W. Spychałowicza, która ukazała się na łamach „Pałuczanina”, 1928, nr 113, s. 3.

Ryc.4. Ryc.6.
5 z 8