Stara i nowa plebania w Ryszewku

Ryc.4.

Ryc. 4. Nekrolog ks. W. Spychałowicza, który ukazał się 24 września 1928 r. na łamach „Kuriera Poznańskiego”, R. 23, nr 423, s. 11.

Ryc.3. Ryc.5.
4 z 8