Stara i nowa plebania w Ryszewku

Ryc.3.

Ryc. 3. Nekrolog ks. dziek. B. Echausta, który ukazał się na łamach „Przewodnika Katolickiego”, 1919, nr 26, s. 208.

Ryc.2. Ryc.4.
3 z 8