Stara i nowa plebania w Ryszewku

Ryc.2.

Ryc. 2. Nekrolog ks. dziek. B. Echausta, który ukazał się 4 czerwca 1919 r. na łamach „Dziennika Poznańskiego”, nr 127, s. 3.

Ryc.1. Ryc.3.
2 z 8