Stara i nowa plebania w Ryszewku

Ryc.6.

Ryc. 6. Zabudowania probostwa w Ryszewku. Po 1945 r. przejęte przez skarb państwa. Budynek mieszkalny był siedzibą biura i mieszkaniem służbowym kierownika PGR Ryszewko (fot. R.W. Pawlicki, 2013).

Ryc.5. Ryc.7.
6 z 8