Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza – część III

Foto_07

Fot. 7. Absolwenci SP w Gościeszynie z 1967 r. (ówczesna klasa siódma, urodzeni w 1953 r.) z wychowawcą Janem Kupcewiczem. W młodszych klasach funkcję wychowawcy pełnił Antoni Ciesielski. Fot. arch. ze zb. autora.