Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza – część III

Foto_08

Fot. 8. Pożegnanie absolwentów rocznika 1977. Kadra pedagogiczna od lewej: Władysław Kawka (wychowawca klasy), Gabriela Borys, Bogumiła Superczyńska, Czesław Chmielewski (dyrektor szkoły), Krystyna Kawka, Janina Słodkiewicz, Jan Kupcewicz (autor wspomnień), 1977 r. Fot. arch. ze zb. autora.