Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza – część III

Foto_09

Fot.9. Uroczystość pierwszokomunijna w parafii gościeszyńskiej z ks. proboszczem Feliksem Dietrichem, 12 maja 1977 r. Fot. arch. ze zb. autora.

Foto_08
5 z 5