Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza – część III

Foto_06

Fot.6. Goście weselni  na weselu  Jana Kupcewicza z Ireną Zielińską, 6 sierpnia 1966 r. Fot. arch. ze zb. autora.