Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza – część III

Foto_05

Fot.5. Jan Kupcewicz załatwia formalności związane ze ślubem u ks. Szczepana Webera,  6 sierpnia 1966 r. Fot. arch. ze zb. autora.

Foto_06
1 z 5