Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 18.

Ryc. 18.

Ryszewo-Majdany. Usuwanie szkód pohuraganowych. Widok na majątek należący przed wojną do Zenona Jankowskiego (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2016 r.).

Ryc. 17. Ryc. 19.
18 z 19