Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 19.

Ryc. 19.

Ryszewo-Majdany. Usuwanie szkód pohuraganowych. Widok na leśniczówkę Głęboczek (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2016 r.).

Ryc. 18.
19 z 19