Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 17.

Ryc. 17.

Ryszewo-Majdany. Usuwanie szkód pohuraganowych (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2016 r.).

Ryc. 16. Ryc. 18.
17 z 19