Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 16.

Ryc. 16.

Ryszewo-Majdany. Usuwanie szkód pohuraganowych. Drewno sosnowe przygotowane do wywózki (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2016 r.).

Ryc. 15. Ryc. 17.
16 z 19