Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 14.

Ryc. 14.

Przywrócenie ruchu na odcinku drogi Ryszewo-Gołąbki (fot. OSP Gąsawa).

Ryc. 13. Ryc. 15.
14 z 19