Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 15.

Ryc. 15.

Fragment artykułu zamieszczonego na łamach tygodnika „Pałuki”, nr 26/2016.

Ryc. 14. Ryc. 16.
15 z 19