Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 13.

Ryc. 13.

Przywrócenie ruchu na odcinku drogi Ryszewo-Gołąbki (fot. OSP Gąsawa).

Ryc. 12. Ryc. 14.
13 z 19