Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 12.

Ryc. 12.

Strażacy z OSP Gąsawa usuwają wywroty drzew na drodze między Ryszewem a Gołąbkami (fot. OSP Gąsawa).

Ryc. 11. Ryc. 13.
12 z 19