Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 9.

Ryc. 9.

Ryszewo-Majdany. Szczęśliwie nie ucierpiał odrestaurowany dach dwurodzinnego domu graniczącego bezpośrednio z lasem, w którym wystąpiły największe straty w drzewostanie (fot. www.golabki.torun.lasy.gov.pl).

Ryc. 8. Ryc. 10.
9 z 19